Киевская международная телерадиоярмарка
Киевская международная телерадиоярмарка
Главный форум профессионалов медиаиндустрии Украины
События

ЦИФРОВЕ ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Практика, нові напрямки розвитку цифрового ефірного телебачення та створення цифрових ефірних телемереж.

Автор: Омелянюк Іван Васильович
(-К.: Телерадіокур’єр, 2009. -192с.: іл. ф.В5.) ISBN 978-966-9560-4-8

► 90,00 грн

  • Про Автора
  • Передмова Автора
  • Зміст книги


Омелянюк Іван Васильович
Активний організатор процесу переходу на «цифру» в Україні, керівник науково-дослідних робіт із впровадження цифрового ефірного телебачення стандарту DVB-T в Україні (з 2002 р.).
Генеральний директор науково-виробничого підприємства «Квант-Ефір», першої компанії в Україні, яка почала розробку та виробництво сучасного телевізійного і радіомовного передавального обладнання.
Член правління Міжнародної асоціації цифрового ефірного мовлення «DigiTAG».
Автор публікацій на всесвітніх форумах (Науково-технічна конференція “IBC-Conference“2004, 2006 р., Всесвітній мобільний телевізійний конгрес “Mobile TV World Congress”, 2007, 2008 р., Конференція «Стратегії переходу на цифрові технології» “Digital Switchover Strategies Conference”, Лондон, 2009 р.). У 2006 р. на науково-технічній конференції ІВС-2006 в Амстердамі (Нідерланди) отримав нагороду «IBC Conference Award» за найкращу публікацію «Step-by-step rollout of DVB-T(H) services in Ukraine in 2006». У 2008 р. нагороджений відзнакою «За впровадження цифрового мовлення в Україні», яку заснували Незалежна Асоціація телерадіоМовників (НАМ), Асоціація «Телекомунікаційна палата України», Редакція журналу «Телерадіокур’єр”.

Іван Омелянюк
«На початку 2009 р. розпочався переломний період у розвитку цифрового ефірного телебачення (DVB-T). До завершення повного вимкнення аналогового телебачення залишилось небагато часу. За міжнародною угодою «Женева-2006» аналогове ефірне телебачення має бути вимкнене у всіх країнах Європи, Азії та Африки не пізніше 17.06.2015 р. Згідно з директивами комісії Євросоюзу аналогове телебачення у країнах ЄС вимикається до 2012 року. Тому сусідні до Євросоюзу країни, такі, як Білорусь, Росія, Молдова, Україна повинні застосовувати методи прискореного створення цифрових DVB-T передавальних мереж, для того щоб не втратити частину частотного ресурсу для телерадіомовлення і запропонувати телеглядачам покращені телевізійні послуги.
Індустрія створення телерадіопрограм уже досить давно є цифровою. Залишилось «оцифрувати» останню її ланку, яка забезпечує доставку телепрограм глядачам. Ця ланка – ефірні телерадіомовні мережі. Угода «Женева-2006» гармонізувала міжнародний розподіл частотного ресурсу для DVB-T і дала можливість розбудовувати цифрові мережі з максимальним використанням інфраструктури існуючих аналогових мереж. Розвиток DVB-T мереж відбувається відповідно до вимог регуляторних органів.
Ринок і надалі визначатиме послуги, які пропонуватимуться телеглядачам. Кон’юнктура ринку відрізняється у різних країнах, а тому й телевізійні послуги також відрізнятимуться. Регулятивні норми є основою для розвитку цих послуг і вказують на політичні пріоритети, які також не будуть схожими у різних країнах. Обрані технології, типи передавального і приймального обладнання можуть як сприяти впровадженню нових послуг, так і дещо гальмувати цей процес. Отже, потрібно зробити правильний вибір, спираючись на експлуатаційні вимоги, нормативно-правові умови й технологічні інновації.
Слід зазначити, що пасивність чи активність державних регуляторних органів і уряду надзвичайно сильно впливає на розвиток цифрового ефірного телебачення у країні.
Співпраця між учасниками медіаринку й регуляторними органами є вкрай важливою для успішного впровадження нових послуг. Всі учасники медіаринку (телерадіокомпанії, контент-провайдери, оператори мультиплексів і телемереж, а також виробники побутової електроніки, споживачі) зацікавлені в цифровому наземному телебаченні, а тому мають підтримувати і прискорювати його розвиток.»

ЦИФРОВЕ ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Практика, нові напрямки розвитку цифрового ефірного телебачення та створення цифрових ефірних телемереж.
Автор: Омелянюк Іван Васильович
Огляд змісту книги
Розділ 1. Вступ. Впровадження цифрового телебачення в країнах Європи
Розділ 2. Послуги цифрового ефірного телебачення
Впровадження послуг цифрового ефірного телебачення. Вимоги щодо послуг. Портативний внутрішній/зовнішній прийом і стаціонарний прийом на антену, встановлену зовні будинку. Загальні відомості. Пропускна здатність мультиплексу. Якість покриття. Параметри випромінювання. Телебачення високої чіткості (HDTV). Загальні відомості. Пропускна здатність мультиплексу. Стандарт DVB-T2. Мобільне телебачення. Загальні відомості. Пропускна здатність мультиплексу. Якість покриття. Параметри випромінювання. Інтерактивне телебачення і послуги передачі даних. Загальні відомості. Інтерактивні послуги. Підсумки. Розвиток послуг. Розвиток послуг і мереж
Розділ 3. Нормативно-правові умови
Вступ. Визначення послуг у регламенті радіозв’язку. Загальні відомості . Розподіл діапазонів частот для цифрового мовлення. Частотні плани. Загальні відомості. Діапазон ІІІ, IV/V. Діапазон 1,5 ГГц. Перехідний етап впровадження цифрового ефірного телерадіомовлення. Загальні відомості. Вимкнення аналогового телебачення. Ліцензування. Підсумки
Розділ 4. «Цифрові дивіденди»
Вступ. Впровадження положень Угоди «Женева-2006». Використання частотних діапазонів. Основні умови планування і розробки проектів для DVB-T мережі. Конфігурація мережі. Впровадження мобільного ТБ у спеціально відведеному під діапазоні. Впровадження мобільних послуг 3G у спеціалізованому піддіапазоні. Загальні відомості. Вплив на телерадіомовні послуги. Проблеми з сумісністю між 3G й DVB-T. Використання так званих «вільних місць» (white spaces). Підсумки
Розділ 5. Багатоканальні цифрові ефірні телемережі.
Вступ. Методика трансформації існуючих аналогових національних телемереж в мережі синхронного цифрового мовлення. Режими передавачів DVB-T/ DVB-H. Загальнонаціональні і регіональні мережі синхронного цифрового мовлення. Передавальна станція. Передавальні DVB-T SFN-мережі наземного синхронного ефірного мовлення. Головна станція мультиплексування (ГСМ). Супутникова передавальна станція. Центр оперативного керування та моніторингу. Особливості синхронного цифрового мовлення. Налагодження SFN-мережі і зон синхронного мовлення. Параметри випромінювання. Причини для внесення змін у мережі DVB-T після завершення перехідного періоду. Частота. Потужність. Антена. Висота антен. Вибір систем DVB-T. Розмаїття варіантів DVB-T. Варіанти режиму модуляції DVB-T передавачів. Компресія й мультиплексування. Стандарти кодування. Система передачі даних. Модифікація передавальних станцій в процесі розвитку. Причини для внесення змін. Розширення покриття. Покращення вірогідності прийому (покриття). Мультиплекси («шари покриття»). Причини можливої доробки. Рознесення місцезнаходження передавачів. Підсумки
Розділ 6. Європейський досвід розвитку цифрового ефірного телебачення до і після завершення перехідного періоду
Вступ. Перехідний період розвитку цифрового ефірного телебачення. Розгортання DVB-H мережі. Підготовка до HDTV
Розділ 7. Задоволення потреб телеглядачів
Вступ. Способи покращення прийому. Переналаштування приймачів. Заміна приймального обладнання. Інформаційна кампанія
Розділ 8. Висновки й рекомендації
Розділ 9. Короткий словник термінів та понять
Розділ 10. Додатки
Огляд телевізійного ринку України станом на квітень 2009 р. Перелік DVB стандартів. Витяг із «Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України». Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення (Постанова Кабміну від 26 листопада 2008 року). Витяги із Законів України щодо цифрового телебачення. Витяг із Закону України «Про телекомунікації». Витяг із Закону України «Про радіочастотний ресурс України». Витяг із Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Витяг із Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Організація вимкнення аналогового телебачення в Нідерландах. Організація вимкнення аналогового телебачення в Фінляндії. Організація вимкнення аналогового телебачення у Швеції. Технічна і бізнес-модель для впровадження мобільного телебачення стандарту DVB-Н у Києві
Перелік посилань